09:00
09:30
Registrace a welcome občerstvení
09:30
10:00
Úvodní slovo k ochraně dat. Co jsou to osobní data, proč je vlastně řešíme. Důvody a očekávání obecného General Data Protection Regulation.
10:00
11:00
Smluvní agenda
11:00
12:00
Analytická část
12:00
13:00
Oběd
13:00
14:00
DPO a pověřená osoba se zaměřením na účastníky semináře
14:00
15:00
Bezpečnost a preventivní opatření, sankce a kontroly, opatření
15:00
16:00
Závěr a shrnutí, diskuze, odpolední coffee break

Program

9:00
9:30

Registrace a welcome občerstvení

9:30
10:00

Úvodní slovo k ochraně dat. Co jsou to osobní data, proč je vlastně řešíme. Důvody a očekávání obecného General Data Protection Regulation.

V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy pomocí aplikace sli.do. 

Číslo chatovací místnosti najdete na svých visačkách a v programu semináře. 

Součástí programu jsou i přestávky na kávu a na občerstvení.

10:00
11:00

Smluvní agenda

Kateřina Hricová, Jan Zahradníček, Luděk Šrubař, Jakub Rejzek

 • Role ve firmě (dodavatelé vs zaměstnanci vs brigádníci vs dohodáři)
 • Přístupová práva do systémů 
 • Oprávnění zaměstnance a dodavatele
 • Minimální zpracovatelská ujednání, co je to správce a kdo je zpracovatel
 • Archivace
 • Novinky GDPR oproti stávajícímu stavu k vazbě na smluvní dokumentaci
 • Koncová zařízení (třeba notebooky zaměstnanců) 
 • Vztah se třetími smluvními stranami, dodavatelem IS
11:00
12:00

Analytická část

Kateřina Hricová, Jan Zahradníček, Luděk Šrubař, Jakub Rejzek

 • Co jsou to vlastně osobní údaje a co se vlastně myslí tím zpracováním osobních údajů. 
 • Bodově postup pro vyhodnocení připravenosti firmy na GDPR 
 • Titul ke zpracování osobních dat 
 • Analýza stavu a nutného budoucího stavu 
 • Doporučená minimální a optimální opatření 
 • Role regulátora UOOU 
 • Provozní a lokalizační údaje jako osobní data 
 • Technická opatření přes https:/ 
12:00
13:00

Oběd

13:00
14:00

DPO a pověřená osoba se zaměřením na účastníky semináře

Kateřina Hricová, Jan Zahradníček, Luděk Šrubař, Jakub Rejzek

 • Nutné procesy, zaškolení 
 • Kdo vlastně se může stat DPO.
 • WP29 a existence pracovních skupin. Legislative se vyvíjí v čase
 • Povinnosti vedení dokumentace
14:00
15:00

Bezpečnost a preventivní opatření, sankce a kontroly, opatření

Kateřina Hricová, Jan Zahradníček, Luděk Šrubař, Jakub Rejzek

A/ Bezpečnost a  preventivní opatření

 • Výhody/povinnost/dobrovolnost šifrování či odděleného fyzického uložení částí databáze včetně uvedení konkrétních případů. Samotná bezpečnost dat a zabezpečení před úniky (hacker, ransomware, malware). 
 • Minimální a optimální technická opatření. Povinnost šifrovat data není, ale jaká jsou minimální a optimální. 
 • Oznámení o úniku dat a principy (zneužitelný/nezneužitelný únik dat, popsání způsobu nápravy).
 • Vztahuje se na veřejné i neveřejné sítě (neberte to jako konstatování, mnoho neveřejných sítí tato nařízení neplní právě z domnělého titulu soukromého spolku) 
 • Úniky dat 

B/ Sankce a kontroly

 • Vyjmenování možných sankcí za neplnění povinností zjištěných při kontrole bez bezpečnostních incidentů
 • Sankce za bezpečnostní incidenty
 • Sankce za nenahlášení bezpečnostních incidentů

C/ Opatření do budoucna

15:00
16:00

Závěr a shrnutí, diskuze, odpolední coffee break