08:00
09:00
Registrace
09:00
09:15
Zahájení konference
09:15
10:45
Blok přednášek I.
10:45
11:00
Přestávka na kávu
11:00
12:30
Blok přednášek II.
12:30
13:30
Oběd
13:30
16:00
Blok přednášek III.
16:00
16:15
Přestávka na kávu
16:15
18:00
Blok přednášek IV.
18:00
18:30
Tombola
19:00
00:00
Večeře a večerní program - účastnický poplatek Super

Pro partnery

Konference Kam kráčí telekomunikační sítě 2019 je pořádána společností ISP Consulting s.r.o. a v produkci PEM Communication s.r.o.

Proběhne v prostorách OREA HOTEL VORONĚŽ**** ve středu 17. dubna 2019.

 • předpokládaný počet účastníků je 650 osob
 • registrace účasti i ubytování včetně zástupců partnerů probíhá pouze registrací prostřednictvím registračního formuláře 
 • otevíráme možnost registrovat se na akci ve dvou úrovních: Standard (jen na konferenci) nebo Super (na konferenci včetně účasti na večerním programu), přičemž každý Partner konference má v rámci partnerského poplatku 2 vstupy Super zdarma, pro ostatní zástupce firmy nebo hosty je třeba v registraci správně zvolit, který druh účastnického poplatku objednáte
 • prosíme o vyplnění všech položek v registračním formuláři
 • registrace na konferenci bude uzavřena 10.4. 2019, v případě potřeby změny, je možné vyhovět pouze do tohoto data
 • prosíme o úhradu všech poplatků do 10.4. 2019, v případě opačném si produkce vyhrazuje právo neuhrazenou registraci včetně ubytování stornovat
 •  

Partnerství

 • konferenci může podporovat 5 Hlavních partnerů a 42 Partnerů 
 • každá společnost, která se stala partnerem konference má podmínky partnerství uvedené v potvrzené objednávce
 • Partner má v partnerském poplatku zahrnuty 2 účastnické vstupy Super zdarma
 • Partner nemá v partnerském poplatku zahrnuté ubytování, ubytování je nutné objednat prostřednictvím registračního formuláře, partnerům garantujeme ubytování v hotelu OREA HOTEL VORONĚŽ**** při registraci do 15.2. 2019
 • v registračním formuláři prosím nezapomeňte zvolit v poli Účastník/ Partner/ Hlavní partner pozici Partner
 • kontaktní osobou pro komunikaci s partnery ve věcech produkce je Dagmar Průšová, prusova@pemcom.cz, +420 775 185 987
 • výběr místa pro stánek podléhá časovému pořadí, v němž byla potvrzena objednávka partnerství

 

Stavba výstavních stánků

 • velikost výstavního prostoru: 2,5x 2 m
 • vybavení připravené produkcí: 1x stůl, 2 židle
 • termín přípravy stánků: úterý 16.4. 2019 od 18:00
 • vstup do konferenčního sálu: úterý 16.4. 2019 od 18:00
 • uzavření prostor pro přípravu: úterý 16.4. 2019 ve 23:00
 • vlastní vybavení: prodlužovačka

POZOR: stavba všech expozic musí být dokončena ve úterý 16.4. 2019 do 23:00 hodin!

 

Vklad materiálů do tašek pro účastníky

 • termín dodání materiálů: nejpozději úterý 16.4. 2019 do 18:30 - v případě dodání materiálů později NENÍ možné zařadit materiály ke kompletaci!!!
 • počet: 400ks
 • maximální akceptovaná velikost: A4 (pokud máte více listů, je nutné je dodat v 1 složce)
 • materiály je možné dodat následujícími způsoby:
 • zaslat na adresu hotelu s doručením v termínu od 10.4. 2019 do 16.4. 2019, zásilka musí být označena "KONFERENCE KKTS 17.4. 2019"
 • předat na místě produkci ve úterý 16.4. 2019 do 18:30 hodin

 

Přednáška

 • všechny společnosti, které mají zařazenou přednášku do programu, mají tuto skutečnost potvrzenu objednávkou
 • všechny prezentace budou probíhat ze společného notebooku napojeného na ozvučení a další techniku - NENÍ možné připojit vlastní notebook
 • požadovaný formát: ppt 
 • termín dodání přednášek: úterý 16.4. 2019
 • adresa dodání přednášek: prusova@pemcom.cz

 

Produkci akce zajišťuje:

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

IČ: 284 31 626, DIČ: CZ28431626

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městakým soudem v Praze, oddíl C, vložka 141017

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: 3768529001/5500

 

Kontaktní osoby:

Jana Apolínová

produkce (administrativa, registrace, ubytování)

apolinova@pemcom.cz

+420 728 306 688

Dagmar Průšová

produkce (produkce v místě akce)

prusova@pemcom.cz

+420 775 185 987

Eva Špindlerová

jednatelka (partnerství)

spindlerova@pemcom.cz

+420 777 871 591