08:00
09:00
Registrácia
09:00
09:15
Úvodné slovo
09:15
11:05
1. blok prednášok
11:05
11:20
Prestávka na kávu a občerstvenie
11:20
12:35
2. blok prednášok
12:35
13:50
Obed
13:50
15:00
3. blok prednášok
15:00
15:20
Prestávka na kávu a občerstvenie
15:20
18:00
4. blok prednášok
18:00
18:30
Tombola
20:00
23:30
Večera a večerný program

Program

8:00
9:00

Registrácia

9:00
9:15

Úvodné slovo

9:15
11:05

1. blok prednášok

11:05
11:20

Prestávka na kávu a občerstvenie

11:20
12:35

2. blok prednášok

12:35
13:50

Obed

13:50
15:00

3. blok prednášok

15:00
15:20

Prestávka na kávu a občerstvenie

15:20
18:00

4. blok prednášok

18:00
18:30

Tombola

20:00
23:30

Večera a večerný program