08:00
09:00
Registrácia
09:00
09:15
Úvodné slovo
09:15
11:05
1. blok prednášok
11:05
11:20
Prestávka na kávu a občerstvenie
11:20
12:35
2. blok prednášok
12:35
13:50
Obed
13:50
15:00
3. blok prednášok
15:00
15:20
Prestávka na kávu a občerstvenie
15:20
18:00
4. blok prednášok
18:00
18:30
Tombola
20:00
23:30
Večera a večerný program

Pre účastníkov

Konferencia Kam kráčajú telekomunikačné siete 2018 je usporiadaná spoločností ISP Consuting s.r.o. a v produkcíi spoločnosti PEM Communication s.r.o.

V tomto roku prebehne na Slovensku v priestoroch Hotela SENEC**** v termíne 18. októbra 2018.

 • predpokladaný počet účastníkov je 300 osôb
 • registrácia účasti a ubytovania prebieha iba prostredníctvom registračného formulára REGISTRÁCIE
 • prosíme o vyplnenie všetkých povinných položiek v registračnom formulári
 • registrácia na konferenciu bude uzavretá 11.10.2018, v prípade potreby zmeny, je možné vyhovieť len do tohto dátumu
 • prosíme o úhradu poplatkov do 11.10. 2018, v opačnom prípade si produkcia vyhradzuje právo registráciu vrátane ubytovania stornovať 

 

Účastnícky poplatok STANDARD

 • zahŕňa vstup na konferenciu, dopoludňajší coffee break, obed formou 2-chodového menu vrátane nápoja, popoludňajší coffee break
 • registrácia do 1.6. 2018 v ceně 45 EUR bez DPH 20%
 • registrácia po 1.6. 2018 v ceně 55 EUR bez DPH 20%

 

Účastnícky poplatok SUPER

 • zahŕňa vstup na konferenciu, dopoludňajší coffee break, obed formou 2-chodového menu vrátane nápoja, popoludňajší coffee break, vstup na večerný program vrátane večerného bufetu (nápoje si každý účastník hradí sám)
 • registrácia do 1.6. 2018 v ceně 65 EUR bez DPH 20%
 • registrácia po 1.6. 2018 v ceně 75 EUR bez DPH 20%

 

Ubytovanie

 • odporúčame využiť v mieste konania konferencie
 • objednať ubytovanie je možné len prostredníctvom registrácie
 • odporúčame včasnú registráciu
 • v prípade naplnenia ubytovacej kapacity budeme zabezpečovať ubytovanie v hoteloch v okolí
 • všetci účastníci budú ubytovaní v jednolôžkových alebo dvojložkôvých izbách 
 • v prípade, že je váš počet v skupine nepárny a nechcete byť ubytovaní na izbe s cudzou osobou, je nutné vyplniť v registračnom formulári požiadavku na jednolôžkovú izbu
 • single room vrátane raňajok 89 EUR bez DPH 20%
 • 1 osoba na double room vrátane raňajok 55 EUR bez DPH 20%

 

Kompletnú produkciu akcie zabezpečuje:

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

Identifikačné číslo pre daň: SK4120044731

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SK, č.ú. 2948026917/1100

 

Kontaktná osoba:

Jana Apolínová, produkcia (administratíva, registrácia, ubytovanie), apolinova@pemcom.cz, +420 728 306 688

 

Registráciou na konferencii Kam kráčajú telekomunikačné siete dáva registrovaný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a novelizácia niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) organizátormi konferencie ISP Consulting s.r.o., a agentúre PEM Communication s.r.o. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a registrovaný jej môže kedykoľvek odvolať.