08:00
09:00
Registrácia
09:00
09:15
Úvodné slovo
09:15
11:05
1. blok prednášok
11:05
11:20
Prestávka na kávu a občerstvenie
11:20
12:35
2. blok prednášok
12:35
13:50
Obed
13:50
15:00
3. blok prednášok
15:00
15:20
Prestávka na kávu a občerstvenie
15:20
18:00
4. blok prednášok
18:00
18:30
Tombola
20:00
23:30
Večera a večerný program

Pre partnerov

Konferencia Kam kráčajú telekomunikačné siete 2018 je usporiadaná spoločností ISP Consulting s.r.o. a v produkcíi spoločnosti PEM Communication s.r.o.

V tomto roku prebehne na Slovensku v priestoroch Hotela SENEC**** v termíne 18. októbra 2018.

 • predpokladaný počet účastníkov je 300 osôb
 • registrácia účasti a ubytovania prebieha iba prostredníctvom registračného formulára REGISTRÁCIE
 • prosíme o vyplnenie všetkých povinných položiek v registračnom formulári
 • registrácia na konferenciu bude uzavretá 11.10.2018, v prípade potreby zmeny, je možné vyhovieť len do tohto dátumu
 • prosíme o úhradu poplatkov do 11.10. 2018, v prípade opačnom si produkcia vyhradzuje právo registráciu vrátane ubytovania stornovať 

 

Partnerstvo

 • konferencii mohou podporovať 4 Hlavní partneri a 29 Partnerov
 • každá spoločnosť, ktorá sa stala partnerom konferencie má podmienky partnerstva uvedené v potvrdenej objednávke
 • Partner má v partnerskom poplatku zahrnuté 2 účastnícke vstupy SUPER zadarmo
 • Partner nemá v partnerskom poplatku zahrnuté ubytovanie, ubytovanie je nutné objednať prostredníctvom registračného formulára
 • partnerom garantujeme ubytovanie v Hotelu SENEC**** pri registrácii do 15.2.2018
 • v registračnom formulári prosím nezabudnite zvoliť v poli Účastník / Partner / Hlavný partner pozíciu Partner
 • kontaktnou osobou pre komunikáciu s partnermi vo veciach produkcie a administratívy je Eva Špindlerová, spindlerova@pemcom.cz, +420 777 871 591
 • výber miesta pre stánok podlieha časovému poradí, v ktorom bola potvrdená objednávka partnerstva

 

Stavba výstavných stánkov

 • veľkosť výstavného priestoru: 2,5x 2m
 • vybavenie pripravené produkciou: 1x stôl, 2 stoličky
 • termín prípravy stánkov: streda 17.10. 2018 od 18:00
 • vstup do konferenčnej sály: streda 17.10. 2018 od 18:00
 • uzavretie priestor pre prípravu: streda 17.10. 2018 do 23:00
 • vlastné vybavenie: predlžovačka
 • POZOR: stavba všetkých expozícií musia byť dokončená v stredu 17.10. 2018 do 23:00 hodín!

 

Vklad materiálov do tašiek pre účastníkov

 • termín dodania materiálov: najneskôr streda 17.10. 2018 do 18:30 - v prípade dodania materiálov neskôr NIE JE možné zaradiť materiály ku kompletizácii !!!
 • počet: 250ks
 • materiály je možné dodať nasledujúcimi spôsobmi:
 1. zaslať na adresu hotela s doručením v termíne od 10.10. 2018 do 17.10. 2018, zásielka musí byť označená "KONFERENCIA KKTS 18.10.2018"
 2. odovzdať na mieste produkciu v stredu 17.10. 2018 do 18:30 hod

 

Produkciu akcie zabezpečuje:

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

Identifikačné číslo pre daň: SK4120044731

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SK, č.ú. 2948026917/1100

 

Kontaktné osoby:

Jana Apolínová, produkcia (registrácia, ubytovanie), apolinova@pemcom.cz, +420 728 306 688

Eva Špindlerová, produkcia (partnerstvá, administratíva, produkcia v mieste akcie, komunikácia s partnermi)spindlerova@pemcom.cz, +420 777 871 591