Přednášející

Doc. RNDr. Pavel Satrapa

Doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D, je vysokoškolský pedagog, autor knih o IPv6, programování, webu a Linuxu. Přispívá články na Lupa.cz a Root.cz.

V letech 1983 až 1988 vystudoval MFF UK. V současné době působí na Technické univerzitě v Liberci. Působil zde jako vedoucí katedry aplikované informatiky na Fakultě mechatroniky, v současné době je vedoucím týmu na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky.

Antonín Mlejnek

Tonda Mlejnek - spoluvlastník a technický ředitel společnosti EDERA Group a.s., která působí hlavně v Pardubicích.

Ing. Jan Brouček, Csc.

Vystudoval v roce 1985 ČVUT v Praze, obor sdělovací technika po vedeních. Při studích a také po nich pracoval ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A.S.Popova jako výzkumný pracovník v oddělení optických přenosů a poté v laboratoři vláknové optiky pod vedením Mgr. M. Kucharského. V roce 1991 ukončil a obhájil disertační práci na téma optického fázového modulátoru. V roce 1992 založil spolu s dalšími spolupracovníky MIKROKOM s.r.o., kde působil jako obchodní ředitel a později ředitel divize vláknové optiky. V roce 2007 pak s pracovním týmem založil PROFiber Networking s.r.o., kde působí jako ředitel PROFiber Networking CZ s.r.o. v Praze. Je zakladatelem AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ® a podílí se jako lektor na kurzech a seminářích o moderních technologiích vláknové optiky a fotoniky.

Ing. Jan Sychra

Ing. Jan Sychra pracuje ve společnosti SITEL, spol. s r.o. od roku 2008. Mimo aktivit spojených s pronájmem či prodejem měřící techniky LIVINGSTON zajišťuje aktivity poboček společnosti SITEL na východních trzích a současně je i projektovým manažerem v obchodním oddělení. V mezinárodním telekomunikačním prostředí působí celou svou pracovní kariéru, tedy přes dvacet let.

Ing. Jaromír Šíma

Vystudoval v roce 1987 ČVUT v Praze, obor  technická kybernetika, specializace řídící technika. Při studiu pracoval na katedře fyziky, kde po ukončení studia zůstal dva další roky na vědecké stáži. Zde pracoval na vývoji digitálních zařízení pro zpracování ultrazvukových signálů. Podílel se jako školitel na profesních školeních výpočetní techniky, které pořádala organizace ČSVTS. Pracoval také ve společnosti OASA Computers s.r.o. v divizi telekomunikací. V roce 1993 spoluzaložil společnost RLC spol. s r.o., která byla v roce 2000 transformována na akciovou společnost RLC Praha a.s. Ve společnosti RLC a.s. působí na pozici předsedy představenstva a současně pracuje jako vedoucí vývoje. Vystupuje jako přednášející na celé řadě seminářů v oblasti vláknové optiky a telekomunikací, je lektorem školení vláknové optiky.

Ing. Martin Horák

Vystudoval ČVUT FEL v Praze, obor Sítě elektronických komunikací. Nyní pracuje ve společnosti OFA s.r.o. na pozici technické podpory v oblasti Ethernetových sítí a pasivních optických sítí s primárním zaměřením na EPON a GPON.

Ing. Martin Novák

Ing. Martin Novák - Národní manažer Velkoobchodního prodeje - vystudoval Vysokou školu ekonomickou a v oblasti telekomunikací se pohybuje 12 let. Působil ve společnostech RadioMobil, Aliatel a GTS

Ing. Mgr. Jaromír Novák

Jaromír Novák byl jmenován novým předsedou rady Českého telekomunikačního úřadu pro nastávající 3 roky. Bývalý ředitel divize digitální ekonomiky ministerstva průmyslu a obchodu nahradil ve funkci Pavla Dvořáka, kterému skončil v dubnu 2013 mandát.

Ing. Mikuláš Labský

Ing. Mikuláš Labský, ředitel úseku Telekomunikační služby společnosti ČD - Telematika, vystudoval Technickou univerzitu v Drážďanech. Více než deset let působil ve společnosti Volný, a.s., ve vysokých technických a produktových pozicích, kde rozvíjel rezidenční a business služby využívající bezdrátové technologie a technologie ADSL a LLU. Svou působnost ve společnosti ČD - Telematika zahájil před čtyřmi lety s cílem rozšířit a upevnit portfolio služeb a posílit obchodní výsledky společnosti na poli telekomunikací.

Ing. Pavel Černý

Ing. Pavel Černý vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze, obor Telekomunikační technika. V současnosti pracuje ve společnosti SITEL v technickém úseku na pozici inženýr optických sítí. Má zkušenosti s výstavbou dálkových optických sítí a překryvných optických sítí pro různé operátory, zabývá se návrhy a výstavbou optických sítí FTTh a FTTb.

Ing. Pavel Muknšnábl

Ing. Pavel Muknšnábl známý pod přezdívkou Muki vystudoval Západočeskou univerzitu, fakultu aplikovaných věd. Katedru informatiky a výpočetní techniky, obory distribuované systémy a hardware. Vše ukončeno obhájením diplomové práce s názvem Ochrana počítačů pomocí bezkontaktních karet a státní zkouškou z distribuovaných systémů. V současné době působí jako technický radní v občanském sdružení Pilsfree, které zabezpečuje internetové připojení pro téměř 20 tisíc svých členů.

Jakub Rejzek

Jakub Rejzek je zaměstnán ve společnosti ALCOMA od roku 2006 a nyní řídí prodej na tuzemském trhu. Do začátku roku 2012 dokončil přes 3 500 projektů s nasazením RRL spojů. Vzděláním je mikroelektronik, po dokončení studia se dálkově věnoval studiu ekonomie. Před nástupem do pozice obchodního manažera pracoval řadu let na technických pozicích.

Jan Pilný

Vystudoval ČVUT FEL v Praze, obor Technická kybernetika. Od roku 1991 pracoval jako programátor a nyní působí ve společnosti ABAK, spol. s r.o. - provozovatel sítě Újezd.net.

Jaroslav Kopecký

Jaroslav Kopecký je již přes 10 let jednatelem společnosti Resal spol. s r.o. a vedoucím zákaznické podpory CIBS. V minulosti vedl mnoho dalších softwarových projektů, například systémy registračních pokladen, platební terminály, QQM (měření kvality vláken), ekonomické softwarové systémy a další.

Jiří Bureš

Jiří Dydňanský

Jiří Dydňanský působí v telekomunikacích od roku 1997, zkušenosti má z působení v INEC, Nextra, Star 21, kde zastával manažerské obchodní pozice. Nyní zakotvil ve firmě EVVO s.r.o. na pozici obchodního ředitele.

Jiří Kühn

Ing.Jiří Kühn má ve společnosti UPC Česká republika s.r.o. na starosti vývoj a správu produktů a služeb určených pro B2B zákazníky. Má několikaleté zkušenosti s developmentem produktů v oblasti ICT a datových služeb v Telefónica O2. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT, obor Telekomunikace.

Marek Bako

Pracuje jako vedoucí velkoobchodu ve společnosti UPC Česká republika, který se řadí mezi nejvýraznější velkoobchody zabývající se telekomunikačními službami v České republice. Má dlouholeté zkušenosti s prodejem telekomunikačních služeb, a to jak v oblasti péče o business a korporátní klienty, tak i velkoobchodní, což jsou především ISP a operátoři. Po akvizici se společností Sloane Park se podařilo velkoobchod plně integrovat do společnosti UPC jakož i udržet a dále rozvíjet všechny dodavadní aktivity a většinu zákazníků.

Marek Mikuš

Marek Mikuš - ve společnosti IPEX a.s. působí od roku 1998 a v současné době zastává pozici Vedoucího velkoobchodního prodeje. Pod jeho vedením dosáhlo v roce 2011 velkoobchodní oddělení hranice 200 telekomunikačních partnerů, mezi klienty patří ISP provideři, operátoři, integrátoři a kabelové TV. Po absolvování SPŠ Spojů působil ve společnosti 2N Telekomunikace.

Martin Slinták

Michal Morda

Miloslav Sova

Miloslav Sova - předseda sdružení Internet pro všechny, které každoročně zaštiťuje konference Kam kráčí telekomunikační sítě.

Pavel Kotyza

Pavel Tůma

Pavel Vlašín

Petr Sottner

Radomír Jedlička

Radomír Jedlička pracuje ve firmě ZyXEL Communications Czech s.r.o. pátým rokem jako Partner Account Manager. Má na starost TOP 90 partnerů v ČR, se kterými ZyXEL realizuje projekty napříč všemi vertikálami trhu. Se zaměřením na ISP projekty a projekty v Hotelovém sektoru.

Tomáš Bergmann

Tomáš Havlíček

Tomáš Klíma

Výkonný ředitel společnosti LICA s.r.o.