Pro partnery

Pro partnery

Konference Kam kráčí telekomunikační sítě 2015 je pořádána opět pod záštitou sdružení Internet pro všechny. V letošním roce proběhne konference nově v prostorách Parkhotelu Plzeň a konferečním dnem bude poprvé čtvrtek 3.9. 2015.

předpokládaný počet účastníků je 500 osob

registrace účasti i ubytování včetně zástupců partnerů probíhá pouze registrací prostřednictvím registračního formuláře REGISTRACE

poprvé otevíráme možnost registrovat se na akci ve dvou úrovních: Standard (jen na konferenci) nebo Super (na konferenci včetně účasti na večerním programu), přičemž každý Partner A a Partner B má v rámci partnerského poplatku 2 vstupy Super zdarma, pro ostatní zástupce firmy nebo hosty je třeba v registraci správně zvolit, který druh účastnického poplatku objednáte

prosíme o vyplnění všech povinných položek v registračním formuláři

registrace na konferenci bude uzavřena 26.8. 2015, v případě potřeby změny, je možné vyhovět pouze do tohoto data

prosíme o úhradu všech poplatků do 28.8. 2015, případě opačném si produkce vyhrazuje právo neuhrazenou registraci včetně ubytování stornovat

 

Partnerství

konferenci podporují 4 hlavní partneři, 25 Partnerů A a 13 partnerů B

každá společnost, která se stala partnerem konference má podmínky partnerství uvedené v potvrzené objednávce

Partner A i Partner B má v partnerském poplatku zahrnuty 2 účastnické vstupy Super zdarma

Partner A i B nemá v partnerském poplatku zahrnuté ubytování, ubytování je nutné objednat prostřednictvím registračního formuláře

partnerům garantujeme ubytování v Parkhotelu Plzeň při registraci do 31.7.2015

v registračním formuláři prosím nezapoměňte zvolitv poli Účastník/ Partner/ Hlavní partner pozici Partner

kontaktní osobou pro komunikaci s partnery je Eva Špindlerová, spindlerova@pemcom.cz, +420 777 871 591

výběr místa pro stánek podléhá časovému pořadí, v němž byla potvrzena objednávka partnerství 

 

Plánek