Přednášející

Antonín Mlejnek

Tonda Mlejnek - spoluvlastník a technický ředitel společnosti EDERA Group a.s., která poskytuje internet a IPTV hlavně v Pardubicích.

David Čermák

David pracuje pro společnost PRO-ZETA již 9 let a hrál klíčovou roli v rozšiřování její působnosti do více než 20 zemí světa. S patnácti lety zkušeností v oblasti sítí s přesahem do aplikační vrstvy pro multimédia a webové služby je velmi uznávaným konzultantem. Působil také ve společnostech Novell, je spoluzakladatelem sítě CZFree.Net a prvního evropského internetového rádia Radio16.

David Rusín

David pracuje 5 let ve společnosti D-Link jako obchodně technický konzultant pro business solutions portfolio. Podílel se na řadě ISP projektů v ČR a na Slovensku. S firmou PODA a.s. spolupracoval na návrhu implementací řešení D-Link a zajišťoval potřebnou podporu v průběhu projektu.

Doc. RNDr. Pavel Satrapa

Vysokoškolský pedagog, autor knih o IPv6, programování, webu a Linuxu. Přispívá články na Lupa.cz a Root.cz. Vystudoval MFF UK. V současné době působí na Technické univerzitě v Liberci. Působil zde jako vedoucí katedry aplikované informatiky na Fakultě mechatroniky, v současné době je vedoucím týmu na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky.

Ing. Martin Novák

Ing. Martin Novák působí ve společnosti České Radiokomunikace na pozici Národní manažer Velkoobchodního prodeje. Vystudoval VŠE a v oblasti telekomunikací je pohybuje 13 let. Působil ve společnostech RadioMobil, Aliatel a GTS.

Ing. Mgr. Jaromír Novák

Jaromír Novák byl jmenován novým předsedou rady Českého telekomunikačního úřadu pro nastávající 3 roky. Bývalý ředitel divize digitální ekonomiky ministerstva průmyslu a obchodu nahradil ve funkci Pavla Dvořáka, kterému skončil v dubnu 2013 mandát.

Ing. Pavel Černý

Ing. Pavel Černý vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze, obor telekomunikační technika. V současnosti pracuje ve společnosti SITEL v technickém úseku na pozici inženýr optických sítí a překryvných sítí pro operátory. Zabývá se návrhy a výstavbou optických sítí FTTh a FTTb.

Ing. Roman Vavro

Ing. Roman Vavro absolvoval štúdiá na Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pôvodným vzdelaním a povolaním elektrotechnik, neskôr novinár. Je autorom a realizátorom viacerých projektov napr. zoznam bezplatných hotspotov, v roku 2005 „Pripojenie k internetu do 250 Sk (8,30 eura) mesačne“, vzdelávanie koncových užívateľov telekomunikačných služieb a ďalších. Realizuje sa aj ako autor námetov rozhlasových seriálov pre Rádio Slovensko:\"Praktické rady pre užívateľov telekomunikačných služieb\" a „Zaostrené na internet“.  

Jakub Rejzek

Jakub Rejzek je zaměstnán ve společnosti ALCOMA od roku 2006 a nyní řídí prodej na tuzemském trhu. Vzděláním je mikrotechnik, po dokončení studia se dálkově věnoval studiu ekonomie. Před nástupem do pozice obchodního manažera pracoval řadu let na technických pozicích.

Jan Mareček

Předseda představenstva společnosti EDERA Group a.s.

Jiří Hojgr

Jiří Voříšek

Jiří Voříšek pracuje od roku 2008 ve společnosti SITEL, spol. s r.o. na pozici \"Product Manager\". Do této společnosti nastoupil po dlouholeté činnosti u americké společnosti 3M, kde působil v divizi Telecom a své technické i obchodní zkušenosti z oboru metalických a optických sítí a produktů uplatňuje i ve společnosti SITEL, spol. s r.o. Pozice \"Product Manager\" je začleněna do obchodního oddělení, ale při řešení různých variant a požadavků zákazníků je zde velmi úzká spolupráce s oddělením technickým.

JUDr. Jan Kolouch, Ph.D

Vystudoval Policejní akademii ČR v Praze, kde také obhájil doktorskou práci na téma Kyberkriminalita (trestně právní a kriminalistické aspekty). Dlouhodobě působí na Policejní akademii ČR v pozici odborného asistenta na katedře trestního práva a současně je angažován ve sdružení CESNET, z.s.p.o. Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru.

Martin Semrád

Miloslav Sova

Předseda sdružení Internet pro všechny, které každoročně drží záštitu na konferencemi Kam kráčí telekomunikační sítě. 

Pavel Both, Dis.

Pavel vystudoval vyšší odbornou školu elektrotechnickou v Českých Budějovicích. Pracuje ve společnosti Telco Technologies s.r.o. jako obchodní a technický zástupce. Aktivně se podílí na rozvoji optických sítích v České a Slovenské republice.

Petr Lysický

Petr Sottner

Petr Sottner pracuje ve společnosti SUB 10 Systems na pozici technické podpory. V oblasti ICT působí již od roku 1993. Nejprve se věnoval technologiím SDH a DWDM ve společnosti Lucent Technologies, následně pak mikrovlným řešením ve společnosti Motorola.

Radek Prusák

Radek Prusák pracuje  ve společnosti KonekTel, a.s. na projektu IPTV  vyvíjený společně  s firmou Netforms, s.r.o. Předtím dohlížel a řídil výstavbu  radiové a optické sítě v Pardubicích a podílel se  na návrhu  řešení dalších, převážně, pasivních optických  sítí a instalaci radiových PTP  spojů na území  celé  ČR.  V telekomunikacích se pohybuje od roku 1998.

Radomír Jedlička

Radomír Jedlička pracuje ve firmě ZyXEL Communications Czech s.r.o. pátým rokem jako Partner Account Manager. Má na starost TOP 90 partnerů v ČR, se kterými ZyXEL realizuje projekty napříč všemi vertikálami trhu. Se zaměřením na ISP projekty a projekty v Hotelovém sektoru.

RNDr. Marek Petruška

RNDr. Marek Petruška

Vyštudoval jadrovú fyziku na UPJŠ v Košiciach. Pracovné skúsenosti začal rozvíjať v spoločnosti MURcass, s.r.o. kde sa zaoberal  projektovaním a realizáciou rádiových sietí pozemnej pohybovej služby. Neskôr pracoval ako frekvenčný manager na Telekomunikačnom úrade SR, spolupracoval na tvorbe národnej frekvenčnej politiky a zastupoval SR v rôznych pracovných skupinách. Aktuálne pracuje ako nezávislý poradca ALPI ďalej ako poradca spoločnosti RadioLAN, spol. s r.o. a zaoberá sa aj odbornými školeniami rádiotelefonistov.