Organizace

Konference Kam kráčí telekomunikační sítě Morava a Slovensko 2014 je pořádána opět pod záštitou sdružení Internet pro všechny.

 

Kompletní produkci akce zajišťuje společnost:

PEM Communication s.r.o.
Lužná 716/2, 160 00 Praha 6
Česká republika

IČ: 28431626, DIČ: CZ28431626

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141 017

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: 3768529001/5500

 

Kontaktní osoby:

Eva Špindlerová, jednatelka (partnerství, smlouvy)
spindlerova@pemcom.cz

Michaela Šiplová, produkce (registrace, ubytování, platby)
siplova@pemcom.cz, +420 723 870 590

Informace pro účastníky

předpokládaný počet účastníků konference je 450 osob

registrace účasti i ubytování probíhá přes registrační formulář na tomto portále zde - REGISTRACE

účastnický poplatek zahrnuje vstup na konferenci a občerstvení a činí 950,- Kč včetně DPH 21% nebo 38 Euro/ osoba

ubytování – doporučujeme využít v místě konání konference, kde bude probíhat také večerní doprovodný program a pro účastníky konference byly dohodnuty velice výhodné cenové podmínky (registrujte se co nejdříve, abychom mohli Vaše požadavky na ubytování splnit)

prosíme o vyplnění všech povinných položek v registračním formuláři

storno registrace je možné provést do 4 dnů před konáním konference, poté už bude účtován storno poplatek ve 100% výši

v případě nejasností nebo požadavků na změny v registraci, prosím kontaktujte slečnu Michaelu Šiplovou na siplova@pemcom.cz nebo +420 723 870 590

Informace pro partnery konference

konferenci podporuje 26 partnerů

4 hlavní partneři a 21 partnerů

každá společnost, která se stala partnerem konference má podmínky uvedeny v potvrzené objednávce

kontaktní osobou pro produkci akce je Michaela Šiplová (siplova@pemcom.cz, +420 723 870 590)

 

Stavba výstavních stánků

umístění - partner A: konferenční sál před hlavním sálem

umístění - partner B: přízemí hotelu, prostory kolem registrace konference

velikost výstavního prostoru: 2,5x 2,5m

vybavení připravené produkcí: 1x stůl, 2x židle

termín přípravy stánků: čtvrtek 24.4. 2014

vstup do konferenčního sálu: čtvrtek 24.4. 2014 od 16:00 hodin

uzavření konferenčního sálu: čtvrtek 24.4. 2014 do 22:00 hodin

doporučujeme vlastní vybavení: prodlužovačka

pozn. stavba VŠECH výstavních expozic musí být dokončena 24.4. 2014 do 22:00 hodin

PREZENTACE FORMOU ROLL-UP V HLAVNÍM SÁLE

termín dodání roll-up: čtvrtek 24.4. do 21:00 hodin

jiné nosiče (plachty, desky, vlajky) nebudou v sále umístěny

VKLAD MATERIÁLŮ DO SPOLEČNÝCH TAŠEK

nejzazší termín dodání materiálů: čtvrtek 24.4. do 18:00 hodin - v případě dodání později není možné zařadit vklady ke kompletaci!!!

počet: 350ks

materiály je možné dodat následujícími způsoby:

zaslat na adresu hotelu s doručením v týdnu od 21.4. 2014, zásilka musí být označena “KONFERENCE 25.4. 2014”

předat na místě konference slečně Michaele Šiplové (tel.: 723 870 590) ve čtvrtek 24.4. do 18:00

PŘEDNÁŠKA

naším dlouhodobým cílem je přinášet účastníkům konference hlavně odborné rady, informace o novinkách a zajímavostech oboru

požadujeme dodání finálních verzí přednášek 3 dny před konáním konference

prezentace bude probíhat ze společného notebooku napojeného na ozvučení a další techniku, není možné připojit vlastní notebook

vyzkoušení prezentace přímo v sále je možné ve čtvrtek 24.4.2014 od 18:00

požadovaný formát: ppt nebo pdf

termín dodání přednášek: 22.4. 2014

adresa dodání přednášek: miloslav.sova@internetprovsechny.czsiplova@pemcom.cz

UBYTOVÁNÍ PARTNERŮ KONFERENCE

partner konference má zajištěno ubytování na náklady produkce – přesná specifikace je uvedena v objednávce prezentace

registraci všech osob prosím prověďte prostřednictvím registračního formuláře na tomto portále - REGISTRACE

heslo pro tuto registraci Vám bude sděleno produkční agenturou, případně kontaktujte slečnu Michaelu Šiplovou (siplova@pemcom.cz, +420 723 870 590)