Přednášející

Igor Kolla

Igor Kolla (41) - Narodil sa v Košiciach, kde vyštudoval Technickú univerzitu. V roku 1990 založil spoločnosť Antik, ktorá sa venovala vývoju a výrobe zariadení pre káblové televízie. O desať rokov neskôr začala jeho firma v Košiciach poskytovať internetové služby, ku ktorým postupne pridala digitálnu televíziu a telefonovanie.

Ing. Juraj Michňa

Ing. Juraj Michňa, podpredseda TÚ SR: absolvent Vysokej školy dopravnej v Žiline, dnešná Žilinská univerzita a postgraduálneho štúdia riadenia národného hospodárstva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Väčšinu profesijného života pracoval v oblasti elektronických komunikácií. Podpredsedom Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky je od mája 2001, už druhé za sebou idúce funkčné obdobie.  

Ing. Martin Novák

Ing. Martin Novák - Národní manažer Velkoobchodního prodeje - vystudoval Vysokou školu ekonomickou a v oblasti telekomunikací se pohybuje 12 let. Působil ve společnostech RadioMobil, Aliatel a GTS

Ing. Martin Ťupa

Ing. Martin Ťupa - vystudoval Fakultu Elektrotechniky a Komunikačních technologií v Brně, obor Telekomunikační a informační technika. Pracuje jako technický specialista prodeje ve společnosti PROFiber Networking CZ s.r.o. Specializuje se  na měřící techniku určenou primárně pro FTTx optické sítě a na protokolovou analýzu, monitoring a testování mobilních komunikací, které společnost EXFO nově zařadila do svého portfolia.

Ing. Milan Mizera

Ing. Milan Mizera: absolvent Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, dnešná Žilinská univerzita. V minulosti bol vedúcim oddelenia štátnej inšpekcie rádiokomunikácií na Oblastnom telekomunikačnom úrade v Žiline (poznámka: dnešné krajské pracovisko odboru štátneho dohľadu Žilina) a od roku 2001 je riaditeľom odboru správy frekvenčného spektra na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenskú republiku vo viacerých pracovných skupinách a výboroch Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (CEPT), ako aj Európskej komisie (EK), ktoré sa venujú otázkam správy frekvenčného spektra, frekvenciám pre digitálne terestriálne vysielanie a digitálnej dividende. 

Ing. Oldřich Titz

Ing. Oldřich Titz - Ve společnosti MICOS pracuje na pozici asistenta ředitele a technický manager. Jeho úkolem je vývoj optických produktů a zavádění nových optických technologií. Kromě přednáškové činnosti je garantem certifikovaných výukových školení na montáž trubičkových systémů a vystrojování optických rozvaděčů. 

Ing. Pavel Černý

Ing. Pavel Černý - vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze, obor Telekomunikační technika. V současnosti pracuje ve společnosti SITEL v technickém úseku na pozici inženýr optických sítí.  Má zkušenosti s výstavbou dálkových optických sítí a překryvných optických sítí pro různé operátory, zabývá se návrhy a výstavbou optických sítí FTTh a FTTb.

Ing. Pavel Dražďák

Ing. Pavel Dražďák pracuje od roku 1992 ve vedení společnosti ProtelPro, spol. s r.o., která se od téhož roku podílí na výstavbě moderních telekomunikačních systémů. Od roku 1995 je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě. Při projekčně technických činnostech v oblasti optických sítí typu FTTX spolupracuje jednak s Magistráty měst a jednak s poskytovateli a provozovateli Triple play služeb a sítí. 

Ing. Štěpán Beneš

Štěpán Beneš vystudoval ZČU - Fakulta Aplikovaných věd, obor Distribuované systémy na katedře informatiky a výpočetní techniky. 
Praxe - programátor, bezpečnost informačních a distribovaných systémů, od roku 2005 jeden ze zakladatelů ISP Ohře Media s.r.o., po sloučení s GrapeSC pak výkonný ředitel a předseda dozorčí rady GrapeSC, a.s.

Jakub Rejzek

Jakub Rejzek - ve společnosti ALCOMA je zaměstnán od roku 2006 a nyní řídí prodej na tuzemském trhu. Do začátku roku 2012 dokončil přes 3 500 projektů s nasazením RRL spojů. Vzděláním je mikroelektronik, po dokončení studia se dálkově věnoval studiu ekonomie. Před nástupem do pozice obchodního manažera pracoval řadu let na technických pozicích.

Jiří Tlapák

Jiří Tlapák je majitelem a jednatelem společnosti Tlapnet s.r.o. a hlavní iniciátor všech progresivních myšlenek. Prezentovaný SW Workus je právě jeho myšlenkou.

Marek Mikuš

Marek Mikuš - ve společnosti IPEX a.s.působí od roku 1998 a v současné době zastává pozici Vedoucího velkoobchodního prodeje. Pod jeho vedením dosáhlo v roce 2011 velkoobchodní oddělení hranice 200 telekomunikačních partnerů, mezi klienty patří ISP provideři, operátoři, integrátoři a kabelové TV. Po absolvování SPŠ Spojů působil ve společnosti 2N Telekomunikace.

Marek Vyklický

Marek Vyklický pracuje ve společnosti PROFIcomms od roku 2005 na pozici Product & Sales Manager. Specializuje se na aktivní prvky pro přístupové, agregační a páteřní vrstvy sítí ISP a Carrier Ethernet poskytovatelů. Vystudoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Martin Krug

Martin Krug od roku 1995 pracuje v telekomunikačnej oblasti. Od roku 1999 sa špecializuje na bezdrôtové technológie, kde od r. 2000 do 2003 pôsobil v customer service support-e oddelenia pre nemenovanú Slovenskú spoločnosť v Kanade. Následne od roku 2004 po osamostatnení sa začal venovať konzultačnej činnosti pre Mikrotik a Cisco. V roku 2007 získal certifikáciu ako MikroTik Certified Trainer a od tohto obdobia uskutočnil 62 školení s celkovo 370 účastníkmi.

Martin Pína

Martin Pína - Vystudoval bakalářský studijní program na FJFI (Fakulta jaderná a fyzikalně inženýrská) na ČVUT v Praze. Momentálně na volné noze, mj. správce sítě hanácké.net a lektor Lokální Cisco Akademie při kolejích Strahov. Držitel mj. certifikátů: Cisco Certified Academy Instructor, MikroTik Certified Trainer. 

Mgr. Ondřej Malý

Mgr. Ondřej Malý  -  se narodil 13. července 1979 v Praze. Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (Bc.) a obor Mezinárodní teritoriální studia, specializace Americká studia, tamtéž (Mgr.). Celou jeho kariérou se prolínají moderní technologie – od roku 1997 působil jako recenzent počítačových her pro časopisy Score a poté Level, roky 1999–2001 strávil v online deníku iDNES. Od roku 2001 do roku 2005 si také vyzkoušel, jaké je to hry reálně vyrábět, a to v nejznámějším českém výrobci počítačových her, brněnské společnosti Illusion Softworks. Od roku 2007 působil v ekonomické redakci Lidových novin jako redaktor se specializací na technologie, telekomunikace a IT. V polovině roku 2010 přestoupil z LN do ekonomické redakce Hospodářských novin. V březnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2017.

Michal Krsek

Michal Krsek pracuje jako konzultant v oblasti propojování vysokorychlostních internetových sítí a přenosů videa ve velmi vysoké kvalitě. Výzkum provádí ve sdružení CESNET. Pracuje ve vývojových skupinách organizací IETF, TERENAnebo ISOC. Jeho dalšími profesními aktivitami jsou rozšiřování protokolu IPv6, sítě doručování obsahu a nasazení DNS v nových rolích.

Roman Onderka

Roman K. Onderka je ve společnosti PROFIcomms odpovědný za obchodní aktivity spojené především s transportními technologiemi MRV Communications a fSONA Networks. Kromě optických vláknových i bezdrátových systémů ho baví jeho domácnost čítající mj. dva syny a jednoho hada.

Tomáš Zloch

Tomáš Zloch - Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, od roku 2010 působí na pozici Solution & Product Manager ve společnosti Huawei.