Pre partnerov

Pre partnerov

Konferencia Kam kráčajú telekomunikačné siete 2015 je usporiadaná pod záštitou združenia Internet pre všetkých (Internet pro všechny). V tomto roku prebehne prvá konferencia na Slovensku, v priestoroch SKI&Wellness Residence Družba v Demänovskej Doline. Konferenčným dňom bude piatok 9.10.2015.

predpokladaný počet účastníkov je 150-200 osôb

registrácia účasti a ubytovanie, vrátane zástupcov partnerov, prebieha iba registráciou prostredníctvom registračného formulára REGISTRÁCIE

prosíme o vyplnenie všetkých povinných položiek v registračnom formulári

registrácia na konferenciu byla uzavretá 2.10.2015

prosíme o úhradu všetkých poplatkov do 5.10.2015, v opačnom prípade si produkcia vyhradzuje právo neuhradenú registráciu vrátane ubytovania stornovať 

 

Partnerstvo

konferenciu podporujú 3 hlavní partneri a 20 partnerov

každá spoločnosť, ktorá se stala partnerom konferencie, má podmienky partnerstva uvedené v potvrdenej objednávke

Partner má v partnerskom poplatku zahrnuté 2 účastnícke vstupy zadarmo

partnerom garantujeme ubytovanie v Ski&Wellness residence Družba pri registrácii do 31.8.2015

v registračnom formulári prosím nezabudnite zvoliť v poli "Účastník/Partner/Hlavný partner" pozíciu Partner

kontaktnou osobou pre komunikáciu s partnermi je Eva Špindlerová, spindlerova@pemcom.cz, +420 777 871 590

 

Plánik 

 

Stavba výstavných stánkov

veľkosť výstavného priestoru: 2,5x2m

vybavenie pripravené produkciou: 1x stôl, 2 stoličky

termín prípravy stánkov: 8.10.2015 od 16:00

vstup do konferenčnej sály: 8.10.2015 od 16:00

uzatvorenie priestorov na prípravu: 8.10.2015 o 22:00

vlastné vybavenie: predĺžovačka

POZOR: stavba všetkých expozícií musí byť dokončená 8.10.2015 do 22:00 hodín!

 

Roll-up v hlavnom sále

každý Partner má právo na umiestnenie 1ks roll-upu v hlavnom sále

termín dodania: 8.10.2015 do 21:00 hodín

iné nosiče (plachty, dosky, vlajky) nebudú v hlavnom sále umiestnené

 

Vklad materiálov do tašiek pre účastníkov

termín dodania materiálov: 8.10. 2015 do 18:00 - v prípade dodania materiálov neskôr NIE JE možné zaradiť materiály ku kompletizácií!!!

počet: 200ks

materiály je možné dodať nasledujúcimi spôsobmi:

zaslať na adresu hotela s doručením v termíne od 5.10.2015 do 8.10.2015, zásielka musí byť označená "KONFERENCIA KKTS 9.10.2015"

odovzdať na mieste produkcií 8.10.2015 do 18:00 hodín

 

Prednáška v hlavnom sále

všetky spoločnosti, ktoré majú zaradenú prednášku do programu, majú túto skutočnosť potvrdenú objednávkou

všetky prezentácie v hlavnom sále budú prebiehať zo spoločného notebooku napojeného na ozvučenie a ďalšiu techniku - NIE JE možné pripojiť vlastný notebook

požadovaný formát: ppt alebo pdf

termín dodania prednášok: 6.10.2015

adresa dodania prednášok: siplova@pemcom.cz

 

Kompletnú produkciu akcie zabezpečuje:

PEM Communication s.r.o.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6

IČ: 284 31 626, DIČ: CZ28431626

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 141017

Bankové spojenie: Raiffeisenbank, č.ú.: 3768529001/5500 

 

Kontaktné osoby:

Eva Špindlerová, konateľka (partnerstvo, zmluvy), spindlerova@pemcom.cz, +420 777 871 591

Michaela Šiplová, produkcie (partnerstvo, produkcie), siplova@pemcom.cz, +420 723 870 590