08:30
09:00
Registrace
Hlavní sál
08:55
08:59
Uvedení programů workshopů
Vedlejší sály 1,2,3
09:00
09:45
Novinky a uspořádání spektra v ČR, využitelnost pro regionální operátory, pravidla a efektivní správa licencí
Jakub Rejzek, ISP Consulting
09:45
10:05
Uspořádání spektra v SR, využitelnost pro regionální operátory, pravidla a efektivní správa licencí
Ing. Jaroslav Konopa, VanCo.cz
10:05
11:00
Plánujte MW spoje jako profesionálové! Navyšování přenosových kapacit a vývoj rádiových spojů, marketing vs. skutečnost
Ing. David Němec, VanCo.cz
11:00
11:15
Cofee break
Hlavní sál
11:15
11:45
Jednotné informační místo, procesy usnadnění výstavby podle zákona 194/2017 Sb. , Metodika ověřování rychlostí přípojek ČTÚ - představení záměru
Jakub Rejzek, ISP Consulting
11:45
12:30
Výstavba a rádiové plánování WiFi sítě - jak zkrotit rušení vhodným návrhem anténních systémů
Petr Jilemnický, VanCo.cz
12:30
14:00
Přestávka na oběd
14:00
15:00
Technologie a standardy ukládání optického vlákna do země, metody bezvýkopových technologií, protlaky, závěsné systémy, legislativa a praxe
Ing. Peter Fabuľa, VanCo.cz
15:00
15:45
Měření vlastností optické trasy a vyhodnocení měření, základní troubleshooting, výpočty útlumu, útlum na splitteru
Bc. Vladimír Palík, DiS., VanCo.cz
15:45
16:10
GPON vs PTP sítě návrhy, topologie, budoucí rozvoj technologií
Bc. Vladimír Palík, DiS., VanCo.cz
16:10
16:15
Nelicencovaná pásma, otevřená velkoobchodní síť, pronájem okruhů
Jakub Rejzek, ISP Consulting
16:15
16:30
Měření internetu
Jakub Rejzek, ISP Consulting
16:30
16:50
Cofee break
16:50
17:20
Evidence a plánovací software optických sítí
Roman Dlouhý, VanCo.cz

Pro partnery

Standartní partnerství akce obsahuje stánek 2,5x2m, volný vstup pro 2 osoby a grafickou prezentaci na všech materiálech, visačkách a webové prezentaci akce.
Akce bude propagovaná na webech pořadatelů, na dalších školeních a specializované stránce akce. 
Účastníci technického semináře a konference jsou především technici, kteří chtějí získat zkušenosti s telekomunikační technikou a jejím používáním. Dalším benefitem je plánování radiových i optických sítí z legislativního a technického hlediska. 
Pro více informací prosím napište na futuretec@ispconsulting.cz, anebo volejte Jakub Rejzek, 727 938 968, případně Milan Vonšík, 603 177 243. Email chodí všem pořadatelům. 
 
Program je rozdělený do 4 místností, s tematickými okruhy:
 
Plánování radiových spojů a výstavby bezdrátové části sítě:
 • regulace spektra a cena za jeho využití
 • plánování výstavby MW spojů, výpočet spolehlivosti spoje a návrh vhodného frekvenčního pásma, konfigurace parabol
 • dohledové systémy
 
Plánování výstavby optické sítě, vláknová optika:
 • školení legislativy výstavby optických sítí
 • Měření vláken, diagnostika optických sítí, troubleshooting
 • GPON a PTP sítě
 • Technologie a standarty ukládání optického vlákna
 • Metody bezvýkopových technologií
 
Telekomunikační napájení a obecná výstavba, bezpečnost:
 • AC a DC napájení, řešení a projekce
 • Ochrana proti přepětí a zemnění
 • Pohyb a práce ve výškách, BOZP
 
Síťové prvky, QOS, Shaping, protokoly řízení sítě, IT systémy pro ISP providery.
 • Legislativa těchto tematických okruhů
 • Bezpečnost v síti
 • Velkoobchodní přístupy, pronájem okruhů