Přednášející

Ing. Jan Brouček, Csc.

Vystudoval v roce 1985 ČVUT v Praze, obor sdělovací technika po vedeních. Při studích a také po nich pracoval ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A.S.Popova jako výzkumný pracovník v oddělení optických přenosů a poté v laboratoři vláknové optiky pod vedením Mgr. M. Kucharského. V roce 1991 ukončil a obhájil disertační práci na téma optického fázového modulátoru. V roce 1992 založil spolu s dalšími spolupracovníky MIKROKOM s.r.o., kde působil jako obchodní ředitel a později ředitel divize vláknové optiky. V roce 2007 pak s pracovním týmem založil PROFiber Networking s.r.o., kde působí jako ředitel PROFiber Networking CZ s.r.o. v Praze. Je zakladatelem AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ® a podílí se jako lektor na kurzech a seminářích o moderních technologiích vláknové optiky a fotoniky.

Ing. Martin Šigut

Ing. Martin Šigut ředitel a předseda představenstva společnosti PODA a.s. Současně působí jako předseda představenstva Českého telekomunikačního klastru o.s.

Ing. Matin Ťupa

Ing. Martin Ťupa - vystudoval Fakultu Elektrotechniky a Komunikačních technologií v Brně, obor Telekomunikační a informační technika. Pracuje jako technický specialista prodeje ve společnosti PROFiber Networking CZ s.r.o. Specializuje se  na měřící techniku určenou primárně pro FTTx optické sítě a na protokolovou analýzu, monitoring a testování mobilních komunikací, které společnost EXFO nově zařadila do svého portfolia.

Ing. Mgr. Jaromír Novák

Jaromír Novák byl jmenován novým předsedou rady Českého telekomunikačního úřadu pro nastávající 3 roky. Bývalý ředitel divize digitální ekonomiky ministerstva průmyslu a obchodu nahradil ve funkci Pavla Dvořáka, kterému skončil v dubnu 2013 mandát.

Ing. Patrik Jalamudis

Patrik Jalamudis vystudoval ČVUT, Elektrotechnickou fakultu, obor telekomunikační technika. 12 let působil u společnosti Telefonica, 1 rok u společnosti Micos s.r.o a v současné době působí jako Vedoucí pracovní skupiny prousnadnění výstavby u ICT unie a zároveň na pozici Manažera pro rozvoj obchodu ve společnosti České Radiokomunikace.

Ing. Pavel Černý

Ing. Pavel Černý vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze, obor telekomunikační technika. V současnosti pracuje ve společnosti SITEL v technickém úseku na pozici inženýr optických sítí a překryvných sítí pro operátory. Zabývá se návrhy a výstavbou optických sítí FTTh a FTTb.

Ing. Štěpán Beneš

Ing. Štěpán Beneš vystudoval ZČU - Fakulta aplikovaných věd, obor Distribuované systémy na katedře informatiky a výpočetní techniky. Praxe - programátor, bezpečnost informačních a distribuovaných systémů, od roku 2005 jeden ze zakladatelů ISP Ohře Media s.r.o., po sloučení s GrapeSC pak výkonný ředitel a předseda dozorčí rady GrapeSC, a.s.

Jakub Rejzek

Je dobře známý jako odborník na správu kmitočtového spektra a regulaci v telekomunikacích. Po 9 letech ve společnosti ALCOMA a.s. na pozici vedoucího tuzemského obchodu se stal konzultantem ve společnosti ISP Consulting a obchodním ředitelem společnosti ISP Alliance.  ISP Alliance a.s. sdružuje regionální operátory od optických, hybridních po čistě bezdrátové. Ve společnosti ISP Alliance a.s. má na starosti regulaci, správu spektra, legislativní prostředí a obchod. Jednou z hlavních úloh ISP Alliance a.s. je zachování podnikatelského prostředí pro malé a střední ISP. 

Rostislav Kocman

Rostislav Kocman se jako nezávislý konzultant soustředí na strategické poradenství a školení v oblasti komunikace, PR a sociálních médií. V minulosti pracoval jako manažer externí a interní komunikace mBank a z pozice PR manažera se podílel na spuštění Air Bank. Pracoval i v různých agenturách pro firmy jako jsou Microsoft, Český Telekom, Oskar, Telenor, Eutelsat, Slavia pojišťovna, Internet mall, Aquapalace Praha, televize Óčko a další. Svoji profesní kariéru začínal jako odborný novinář.